Liczba odwiedzin strony: 21472 Osób na stronie: 5
 

            W I N T E R
Usługi Prawno - Finansowe

 
 
W I N T E R
Usługi Prawno - Finansowe
 
Wspólna 4 lok. 4
39-300 Mielec
Profesja:   doradztwo prawne

… Skutecznie odzyskujemy pieniądze utracone w wyniku transakcji z nie uczciwymi kontrahentami, a także gdy wierzytelność powstała w wyniku przestępstwa popełnionego na szkodę naszego klienta. Podejmiemy się windykacji od podmiotów gospodarczych i osób prywatnych zarówno w przypadku drobnych zatorów płatniczych, jak i pozornie nieściągalnych wierzytelności. W naszych działaniach kładziemy nacisk na egzekucję przed sądową, co znacznie, nawet o wiele lat, skraca czas oczekiwania na należne pieniądze, jak i zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania pełnej kwoty wierzytelności. W zależności od sytuacji finansowej dłużnika oraz jego nastawienia do wierzyciela stosujemy odpowiednie metody działania, skutecznie motywując do spłaty zadłużenia - także bezkompromisowe, lecz w pełni legalne środki, skrajnie utrudniające prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Niestandardowe, lecz w pełni legalne działania umożliwiają skuteczny nacisk na dłużnika, jak i niejednokrotnie na nieskutecznego komornika, gwarantując wszechstronną ochronę interesów naszych klientów. Oczywiście skala podjętych działań oraz stopień nacisku pozostają zawsze dostosowane do oczekiwań klientów oraz specyfiki powierzonych zleceń …

Dziennik Ustaw 2004 Nr 273 poz. 2704 - Wykaz linii kolejowych o znaczeniu państwowym
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.) Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa wykaz linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie...
Monitor Polski 1998 Nr 24 poz. 341 - Nadanie odznaczeń
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 maja 1998 r. o nadaniu odznaczeń. (M.P. z dnia 22 lipca 1998 r.) Rej. 24/98 MPM Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE...